Click for English

A to take home

VELG TEMA:

Startside

Vikingsmykker fra Kaupang

Lewis sjakkbrikker

Vikingspillet Hnefatafl

Bysantinsk
medaljong

PC musematte

Oseberg-
tekstiler

Puslespillet
"Vikinger"

Runebrikker

Oseberg salatbestikk

Hitrakongen

Venus fra Svinesund

Kjøleskap-magneter

Hedalen Madonna

Samtidskunst

Hvor kjøpe?

Om MEMORY

"Venus fra Svinesund"

Fruktbarhetssymbol fra steinalderen

 

”Venus fra Svinesund” er et spennende, svært uvanlig funn fra steinalderen, omkring 7.000 år gammelt. Sannynligvis er det et fruktbarhetssymbol, det er be­arbeidet av et hjerteformet fossil slik at det ligner nedre del av kvinnekroppen med et markert hofteparti. Mage og kjønn er framhevet, beina er slipt slik at figuren kan stå oppreist, høyde 3-4 cm.

Det spesielle ved funnet er at det er laget av et fossil. Det finnen ingen kjente paralleller av figurer laget av fossil som materiale. Derimot er det ganske vanlig å finne ubearbeidete dyretenner, skjell, sneglehus og lignende, også fossiler, som kan ha vært brukt som pynt eller som amulett med magisk kraft. I folke­tradisjonen har slike ting vært knyttet til overtro, enkelte er knyttet til kvinnelig fruktbarhet på grunn av sin formlikhet med kvinne­kroppen. I små, sårbare sam­funn som vi må anta steinalderfolket levde i, er fruktbarheten en kritisk faktor for stammens overlevingsevne.

Det har lenge vært kjent at området ved Svinesund var befolket i steinalderen, det er gjort mange funn av boplasser og helleristninger. Da E6 skulle legges om ved byggingen av ny bro, ble traséen lagt rett over mange steinalderboplasser. Undersøkelser og utgravinger ble derfor forsert for at ikke arkeologiske verdier skulle gå tapt. Utgravings­prosjektet på ”E6-området” ble  gjennomført i 2001 - 2002. Det var på en av mange boplasser på Torpum i den søndre delen av E6-traséen mot Ringdalsfjorden at Venus ble funnet. Selv om stedet i dag ligger omtrent 50 m over havet, lå boplassen den gang i strand­kanten.  Der ble det også funnet  flintøkser og andre verktøy som tilsier at boplassen hørte til nøstvetkulturen omkring 5 – 6000 år f.Kr. Det er derfor sannsynlig at også Venus er fra denne epoken.

Venus fra Svinesund er laget som nøkkelring i samarbeid med Oldsaksamlingen, Historisk Museum i Oslo.