Click for English

A to take home

VELG TEMA:

Startside

Vikingsmykker fra Kaupang

Lewis sjakkbrikker

Vikingspillet Hnefatafl

Romersk dukke

Bysantinsk
medaljong

PC musematte

Oseberg-
tekstiler

Puslespillet
"Vikinger"

Runebrikker

Oseberg salatbestikk

Hitrakongen

Venus fra Svinesund

Kjøleskap-magneter

Hedalen Madonna

Samtidskunst

Hvor kjøpe?

Om MEMORY

Oseberg billedteppe

--- rekonstruksjon av tekstiler fra Osebergdronningens skipsgrav

Klikk på bildet
for å forstørre

For vel hundre år siden ble Oseberghaugen ved Sandefjord gravet ut. Arkelologene fant et vikingskip med utrolige kulturskatter, Oseberggraven vakte stor sensasjon verden over.

Rekonstruksjon av Osebergtekstilene

Rekonstruksjonen av Oseberg billedteppe er et resultat av samarbeid med Vikingskipshuset og sikrer faglig og historisk riktig forståelse av originalens imponerende kunsthåndverk. Det er på ingen måte forsøkt å gjenskape en kopi av originalen verken når det gjelder detaljer eller vevingens kvalitet. Likevel kan billedteppet gi et innblikk i en enestående kunstnerisk utfoldelse fra yngre jernalder og vikingtid, ganske ulik den en finner i f. eks. Bayeux-teppet fra omkring år 1100. Billedteppet representerer inngangen til vikingtidens rike kunstart.

Oseberg billedteppe i bomull kommer i tre utgaver:

  • Billedteppe 93 x 43 cm

  • Kouvertbrikker 46 x 35 cm (vaskbare)

  • Putetrekk 46 x 35 cm (vaskbare)

Oseberg-tekstilene er godkjent av Vikingskipshuset for salg i museumsbutikken.

Om Oseberggraven og tekstilene som ble funnet

Osebergdronningen ble gravlagt i en skipsgrav år 834 (tidlig vikingtid). Hennes skip var usedvanlig vakkert dekorert, det var mer et representasjonsskip enn et bruksskip. Da dronningen ble gravlagt, bragte hun med seg i sin grav en mengde fine gjenstander: en vogn, fire sleder, mange hester, telt, rikelig med mat og et rikt utvalg av jordbruks- og husholdningsutstyr. Dronningen var godt forberedt på en lang reise til livet etter døden. Osebergfunnet er det rikeste gravfunn fra vikingtiden selv om graven er røvet. Antagelig har gravrøverne bare lett etter verdisaker og ikke interessert seg for tre, lær og tekstiler.

Det ble også funnet fragmenter av billedtepper med ulike motiver: en prosesjon, en scene fra et slag, menn og kvinner, ulike symbolske tegn. Fragmentene er i svært dårlig forfatning, egentlig er det ganske utrolig at tekstiler i det hele tatt har overlevd oppholdet i leire og jord i nesten 1200 år. Ikke desto mindre gir de kunnskap om den tids vevkunst.

Billedscener fra vikingtiden er svært sjeldne, Osebergfragmentene er et unntak som understreker hvilken rik kulturskatt Osebergfunnet er. Originalene som er utstilt i Vikingskipshuset på Bygdøy vitner om fremragende håndverk. Detaljene i teppet er så fine, trådene i teppet så tynne, vevingen av mønsteret så grann og fin, at kunsthåndverkere i dag neppe kan lage maken selv med vår tids tekniske innsikt. Så vel kunsterisk utforming som håndverk er førsteklasses. Arkeologer har rekonstruert og satt sammen enkelte fragmenter til et hele som gir oss et inntrykk av hvordan originalen kunne ha sett ut.


 

Fragment fra originalen
Klikk på bildet
for å forstørre


Universitetets
kulturhistoriske museer